top of page

Algemene voorwaarden

 1. Bij inschrijving bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 2. Bij het inschrijven van een minderjarige dient een geldige legitimatie van de ouder/verzorger getoond te worden. Het inschrijfformulier dient door de ouder/verzorger te worden getekend en die blijft te allen tijde de verantwoording houden over de minderjarige.

 3. Abonnementen zijn strikt persoonlijk gebonden en kunnen hierdoor niet overgedragen worden.

 4. U geeft zelf aan of u een abonnement wil afsluiten, een strippenkaart wil aanschaffen, losse lessen wil volgen of eerst een proefmaand wil volgen ter waarde van 25,00euro.

 5. Bij inschrijving voor een kinder abonnement dient u het inschrijfbedrag van € 25,00 te voldoen. Volwassenen betalen € 35,00 inschrijfkosten, dit is inclusief het OChafisport pasje of qr code. Oud-leden betalen; volwassenen  €25,- administratiekosten en kinderen €15,- administratiekosten.

 6. OChafisport is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat OChafisport in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. 

 7. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van OChafisport te hebben gelezen en te accepteren.

 8. Speciale work-outs, cursussen, evenementen & workshops dienen apart betaald te worden.

 9. De maandelijkse contributie gaat via een automatische incasso. Het bedrag wordt in de laatste week van de voorafgaande maand afgeschreven (bijvoorbeeld; eind juni wordt de contributie van de maand juli afgeschreven). Indien u liever op een andere manier betaalt, kunt u bij de receptie contant of per pin betalen, echter wel voor de 25ste van de maand. Bij storneren van de incasso of te laat betalen (na de 25ste) wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 10. De eerste maand van het abonnement dient bij de receptie betaalt te worden. Na het tekenen van het inschrijfformulier, de betaling van de inschrijfkosten en de eerste maand gaat uw abonnement in op de aangegeven datum.

 11. U krijgt van ons een OChafisport pasje, dit pasje wordt uw eigendom. Bij verlies van uw pasje dient u € 10,00 te betalen voor het aanschaffen van een nieuw pasje. Kinderen hebben geen pasje nodig.

 12. OChafisport werkt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand met in achtneming van de abonnementsduur. Na het aflopen van het jaarabonnement stopt het abonnement niet per direct, maar wordt automatisch omgezet in een OChafisport Combi abonnement (volwassenen).

 13. OChafisport biedt alle nieuwe leden een proefmaand (staat voor 4 weken) van 25,00euro aan. Binnen deze maand (4 weken) kunt u aangeven of u een abonnement contracteert of een opzegformulier invult. Als u binnen de gestelde termijn van 4 weken in de proefmaand geen wijziging aan ons doorgeeft, wordt uw proefmaand automatisch omgezet in een OChafisport combi maand abonnement van € 75,00.

 14. In geval van ziekte kan in overleg het abonnement, met een maximum van 3 maanden, gepauzeerd worden (indien er een bewijslast aangeleverd wordt). U abonnement zal bevroren worden en na 3 maanden weer geactiveerd worden, in de laatste maand van de 3 maanden zal de automatische incasso weer afgeschreven worden. Na afloop van de bevriezing zal uw abonnement doorlopen incl. de 3 maanden (ingeval van een jaar abonnement). 

 15. In geval van zwangerschap kunt u uw abonnement na de zesde maand zwangerschap voor 6 maanden pauzeren, in dit geval blijft het pasje in uw bezit. U betaalt het abonnement pas na de 6 maanden (stop). In de zesde maand van de 6 maanden (stop periode, zal er weer geïncasseerd worden door OChafisport, zodat u na de 6 maanden (stop) weer kunt beginnen met sporten. 

 16. Opzeggen kan alleen schriftelijk aan de balie, doormiddel van het opzegformulier. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden, indien deze niet uitkomen kan er per mail een afspraak gemaakt worden. De eigenaar van het abonnement kan alleen zelf opzeggen, tenzij u de ouder/verzorger bent een kinds, dat danst/sport bij OChafisport.

 17. OChafisport behoudt zich het recht voor te allen tijde de groepslessen te kunnen veranderen zowel; tijden, dagen & personeel.

 18. OChafisport behoudt zich het recht voor om een dag per week gesloten te zijn. Op officiële en erkende feestdagen/vakanties is OChafisport gerechtigd gesloten te zijn. U betaalt het abonnement door, tenzij OChafisport zelf besluit te sluiten voor langer dan 3 aan een gesloten weken in dezelfde maand.

 19. OChafisport  behoudt zich het recht om ten allen tijden de prijzen van producten aan te passen/verhogen. 

 20. Deelname aan lessen verzorgd door OChafisport is geheel op eigen risico. OChafisport is niet verantwoordelijk voor eventueel lichamelijk letsel zowel; voor, tijdens en na de lessen.

 21. OChafisport is niet verantwoordelijk voor verlies of achtergelaten goederen.

 22. OChafisport werkt met een reserveringssysteem via internet. Reserveren is verplicht. Zo weten wij hoeveel personen er komen en weet u of er voldoende plekken beschikbaar zijn, voor het deel kunnen nemen aan de gekozen les. U kunt maximaal 2 uur van tevoren een les annuleren. Echter als u gereserveerd heeft en niet komt opdagen (zonder af te melden) nemen wij hier notie van. Na 3 keer onterecht reserveren brengt OChafisport u € 10,- boete in rekening.

 23. OChafisport zal binnen normale omstandigheden, binnen 10 werkdagen per mail antwoorden. Dit kan ten alle tijden uitwijken ingeval van bepaalde situaties.

 24. Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van OChafisport. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. Deze zijn in te zien op de website en verkrijgbaar bij de receptie. 

bottom of page